Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI
Drobanex eu, živnostníkhttps://www.drobanex.euZváranie a montáž viem aj mimo pracovnej doby ako aj cez víkend alebo sviatky.

H I S T Ó R I A    K L U B U -

História tenisového klubu - J&F-it VEĽKÉ ÚĽANY sa začala písať síce len v roku 2016 avšak odvtedy sa stal platnou súčasťou slovenského súťažného i rekreačného tenisu. Stal sa oficiálnym členom Slovenského tenisového zväzu (STZ) a jeho hráči sa pravidelne zúčastňujú súťaží jednotlivcov i družstiev a to vo všetkých detských i mládežníckych vekových kategóriách (deti do 8 rokov, deti do 10 r., mladší žiaci i žiačky do 12 r., starší žiaci i žiačky do 14 rokov, dorast do 18 rokov. Klub momentálne združuje okolo 100 členov, z čoho je vyše polovica registrovaných súťažných hráčov. Hlavné sídlo klubu ako aj domáce kurty klubu v súťažiach družstiev sú v Ekoosade vo Veľkých Úlanoch v areáli s 3-mi kurtami s umelou trávou, avšak tréningy hráči absolvujú najmä na kurtoch v Galante, či na kurtoch rekreačného areálu Lodenica v Šali. Z tohto dôvodu sú hráči klubu nielen multilinguálni (aj v maďarskom jazyku) ale pochádzajú aj z miest a obcí okresov Galanta, Senec i Šaľa. 

 

P R I H L Á S T E     S A     A J    V Y -

Do nášho klubu sa môžu prihlásiť deti a mládež, ktorí môžu následne byť zaradení do tréningového procesu. Každý začína aspoň 1 hodinou individuálne, pri ktorej tréner(-ka) zistí nedostatky a návyky, ktoré je treba a ako napraviť. Po prvej hodine si záujemca o osvojenie si základov techniky tenisu môže vybrať, či chce ďalšie individuálne hodiny výuky alebo či vyskúša zaradiť sa do skupiny (podľa výšky kvality "hry"). Na tréningoch sa tréneri zameriavajú najprv na správne držanie rakety a nácvik techniky, a postupne aj nácvik presnosti, to však väčšinou zvykne chvíľku trvať. Začína sa bližšie pri sieti a po získaní väčšej istoty pri triafaní loptičky sa postupne krok po kroku od siete vzďaľujeme až po tzv. základnú čiaru. 

Súčasťou výučby techniky tenisu sú aj základy pravidiel tenisu, aby prípadní šikovnejší záujemcovia presne vedeli ako pokračovať keď začnú byť "schopní" hrať zápasy: )

 

T Á B O R Y    P R E    D E T I - 

Náš tenisový klub v rámci starostlivosti o svojich detských členov pre deti a mládež pravidelne organizuje letné tenisové tábory, pričom organizujeme aj tábory v zahraníčí. Môžu sa do nich prihlásiť aj nečlenovia klubu avšak členovia majú členskú zľavu. Ohľadne táborov sa môžete informovať na kontaktnom telefónnom čísle: 0950 438 514.